Zielskwaliteiten of competenties?

Zielskwaliteiten of competenties?

Als leidinggevende en HR adviseur heb ik veel ervaring met competenties opgedaan. In jaargesprekken met medewerkers over hun persoonlijk business plan werden belangrijk geachte competenties zoals samenwerken, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit beoordeeld. Ik werd altijd een beetje kriegel van deze competentie meetlat. Voordat ik verder over mijn irritatie uitwijd zal ik weergeven wat er zoal in de literatuur te lezen valt over competenties:

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid en bestaat uit o.a.:

  • Kennis & ervaring,
  • Vaardigheden: vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren,
  • Talent, intelligentie, motivatie en persoonlijke positieve eigenschappen ofwel deugden/kernkwaliteiten.

Terugkomend op mijn irritatie over competentiemanagement. Ik vind dat er soms tekort wordt gedaan aan wie de medewerker in wezen is. De medewerker wordt langs de gewenste competentie meetlat gelegd en wel of niet “bekwaam” gevonden. Ik mis het benoemen en waarderen van de kernkwaliteiten die iemand zo uniek en authentiek maken. Talenten of kernkwaliteiten die iemand in hart en ziel beschikt en die maken dat diegene daarom zijn werk zo goed doet of goed zou kunnen doen. Ik noem die authentieke kernkwaliteiten graag liefkozend zielskwaliteiten omdat ze iets zeggen over wie iemand in Wezen is.

deugd eigenheid zielskwaliteiten kom in je kracht

When the personality comes fully to serve the energy of its soul, that is authentic empowerment, Garry Zukav

Om over een competentie te beschikken is het van belang dat je over één of meerdere kern-/zielskwaliteiten beschikt*. Wanneer je dus weet wat jouw unieke zielskwaliteiten zijn kun je op basis hiervan bepalen of jij een gevraagde competentie kunt aanleren. En vise versa want wanneer je weet wat de gewenste competenties zijn, kun je ook nagaan of jouw zielskwaliteiten daarop aansluiten of krachtiger ontwikkeld mogen worden.

Neem bijvoorbeeld de omschrijving van de competentie ‘Samenwerking’ zoals ik deze bij een organisatie zag: ‘met anderen een opdracht uitvoeren en daarmee bijdragen aan een organisatiedoel. Bijdragen aan de harmonie van de samenwerking en aan de optimale inzet van anderen, ook wanneer dit geen direct persoonlijk belang dient’. 

En lees dan eens de refelctie over de deugd samenwerking:

De competentie omschrijving liet bij mij een gevoel van ‘je waait maar mee met de wind die er heerst’. Heel anders leest de diepere betekenis van de reflectiekaart van de deugd Samenwerking. Deugdentaal raakt de ziel. De zin die mij aanspreekt is “naast elkaar staan en de talenten benutten die iemand heeft’. Zielskwaliteiten gaan wat mij betreft een laagje dieper dan competenties en maken een jaargesprek over een persoonlijk ontwikkelplan dan ook diepgaander. Bij het benoemen van iemands deugden ofwel zielskwaliteiten, ze waarderen, ontstaat er een verbinding van mens tot mens, van hart tot hart. Dan hebben we het ook over intrinsieke motivatie……

En soms, ja soms, komt iemand er achter dat zijn of haar zielskwaliteiten in de baan niet volledig tot zijn recht komen. Omdat er een andere wind waait, bezuinigd moet worden, een reorganisatie moet plaatsvinden, iemand tegen zijn ware natuur werkt of omdat iemand niet op zijn plek zit.

Als jij voelt dat jij ook graag meer verbinding wilt maken met jouw zielskwaliteiten en in je authentieke kracht wilt staan óf als jij als werkgever méér uit je medewerker wilt halen bel mij dan voor een win-win afspraak!

*Ook in een missie en visie van een onderneming staan deugden omschreven, bijvoorbeeld: integriteit, ondernemingszin, uitmuntendheid, nieuwsgierigheid, doelgerichtheid, openheid, integriteit, betrokkenheid. Stuk voor stuk zielskwaliteiten die een bedrijf graag van haar medewerkers wilt zien!

Laat een bericht achter