Rooster contact tarieven

Rooster contact tarieven

Yoga in Abcoude:         woensdag 09.00 – 10.15 uur Cultuurhuis Broekzijdselaan 46F 

Yoga Danza Abcoude:  donderdag 09.00 – 10.15 uur Cultuurhuis Broekzijdselaan 46F

Yoga in Vinkeveen:      woensdag 16.00 – 17.00 uur in de Broedplaats Vinkeveen, start september

kinderyoga

Yoga en Yoga Danza in Cultuurhuis Abcoude Yogales van 75 minuten: Strippenkaart 10 lessen €139,00 te besteden in 13 weken; 6-strippenkaart €96,00 is 5 maanden geldig. Losse proefles yoga éénmalig €17,00 Yoga Danza 6-weekse cursus €98,00

Akasha Kronieken Reading Een Akasha Ziele Reading boek je voor 1 uur €75,00 via Zoom. Voor live reading vraag naar de energie uitwisseling.

Privé yoga in Abcoude: een cadeau voor jezelf! Personal yoga, yoganidra en mindfulness in studio of bij jou thuis, 60 minuten €75,00 (incl. BTW), excl. huur studio. Ook voor groepen/ yoga of dans workshops.

YogaDanza en Zing je Vrij workshop Workshop 1 juni!

Wandel Coaching en Soul Care Het standaard traject is 5 sessies. Je ontvangt naast live coaching, een zielskwaliteiten test en ondersteuning d.m.v. meditaties, oefeningen, mail/telefonisch contact. Coaching €105,00 (incl. BTW) per sessie. Traject van 5 sessies €495,00

Wil je een kop koffie gesprek met mij aan de keukentafel of in een leuk koffiehuis over jouw zielsmissie? Dat kan! De energie uitwisseling voor dit verhelderend gesprek is €95,00.

Vitaliteit is meer uit het leven halen!

Yoga en mindfulness op het Werkplay shop work hard play harder

Yoga, mindfulness, Yoga en Dans voor uw medewerkers: prijzen afhankelijk van afgesproken traject, aantal deelnemers en lokatie.

Lisette van Offeren, Abcoude KvK 68057946, tel. 06-30072086 info@zielskwaliteiten.nl 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bedrijven en particulieren worden met het voorstel meegezonden.

Annulering van een coachingsessie/Reading/privé yogales en classicale yogales dient 48 uur van tevoren worden gedaan, anders worden er kosten in rekening gebracht. Er wordt geen restitutie verleend op een reeds aangeschafte 10-strippen of 6-strippenkaart.

Bij annulering door bedrijven voor grotere evenementen of voor workshops, cacao ceremonies gelden annuleringsvoorwaarden. Deze worden bij het voorstel kenbaar gemaakt.

Bij annulering door jou voor deelname aan een retreat of yogaverwendag is restitutie van je investering niet mogelijk in verband met de groepsgrootte. Ik werk met kleine groepen van 6-8 deelnemers op exclusieve plekken. Ik bied je de mogelijkheid iemand anders jouw plaats te vervullen.

Aansprakelijkheid : Zielskwaliteiten is niet aansprakelijk nog verantwoordelijk voor enig letsel, blessures, danwel voor de gevolgen van (allergische) reacties als gevolg van de verstrekking van cacao (bij een ceremonie) hapjes en sapjes, tijdens en na yogalessen en yoga/sup workshops. Lichamelijke beperkingen en allergieën graag van tevoren bekend maken bij Zielskwaliteiten. Bij cacao cereomies dient er door deelnemers geen antidepressiva, alcohol, drugs of andere stimulerende middelen te worden gebruikt. Bij vermoeden, door Zielskwaliteiten, van gebruik van genotsmiddelen door de deelnemers zal Zielskwaliteiten in overleg met de opdrachtgever de ceremonie staken.

In geval van deelname aan yoga bij blessures altijd eerst met eigen arts/ therapeut afstemmen.

Betaling van individuele coaching: betaling geschiedt vóórafgaand aan de coachingsessie(s). Betaling door bedrijven: betaling van 100% van de totaalprijs vóórafgaand aan de startdatum van dienstverlening. Bij betaling na de betalingstermijn wordt de toegestane wettelijke rente in rekening gebracht.

Bij individuele coaching adviseert Zielskwaliteiten altijd eerst een arts te consulteren voor een eventuele diagnose (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out of depressie, ziekte van Parkinson en bij rugklachten of andere klachten aan het bewegingsapparaat) alvorens yoga te beoefenen.

Prijsindexering: jaarlijks voert Zielskwaliteiten minimaal de CBS prijsindex/ inflatie voor diensten door. Dit wordt per seizoen of minimaal 3 weken vantevoren gecommuniceerd.

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:

Zielskwaliteiten, gevestigd aan Doude van Troostwijkstraat 23, 1391 EP te Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenaar Lisette van Offeren is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Zielskwaliteiten en is te bereiken via info@zielskwaliteiten.nl of 06-30072086

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zielskwaliteiten verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij noteren

Zielskwaliteiten noteert de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheidsaspecten. Deze informatie verstrek je tijdens de yoga of coachingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Zielskwaliteiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zielskwaliteiten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van eventuele nieuwsbrief (momenteel geen automatische online informatie)

– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

– Informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om (yoga)training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Zielskwaliteiten neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zielskwaliteiten tussen zit. Zielskwaliteiten gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zielskwaliteiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jouw persoonlijke  doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven (momenteel geen automatische online informatie)
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 15 jaar;  Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt of die per mail als reminder “thuisopdrachten” worden aangeboden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zielskwaliteiten deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend, na jouw schriftelijke toestemming, verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een accountant, momenteel niet van toepassing), zullen wij een bewerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zielskwaliteiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zielskwaliteiten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Overigens zijn, behalve N.A.W. gegevens, verslagen niet digitaal opgeslagen maar worden schriftelijk vastgelegd tijdens het consult. Waarbij dient te worden opgemerkt dat client zelf zorgt voor verslaglegging i.c. huiswerkopdrachten. Soms geschiedt een reminder per mail.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zielskwaliteiten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zielskwaliteiten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zielskwaliteiten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zielskwaliteiten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder meer door deze website te voorzien van beveiliging te zien aan https:// Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan eerst contact op met ons via info@zielskwaliteiten.nl of bel Lisette 0630072086.

#yoga #abcoude