Rooster en contact

Rooster en contact

Yogalessen bij Sundance Studio Abcoude*, Hollandse Kade 38

Yogalessen bij LeefYoga in Amsterdam, Derde Oosterparkstraat 86 **meer over LeefYoga

  • Stress Release yoga donderdagochtend:     09.00 – 10.15 uur

Playshops:

28 augustus   10.00 – 11.15       : JOY Yoga bij Hotel de Witte Dame Abcoude, gratis kennismaking

14 september 11.30 – 13.30 uur : Nazomer, Aarde: milt-maag meridiaan

Privé yoga

Privé yoga, yoga nidra en meditatie. Als je individuele aandacht of yoga op maat wenst, bij lichamelijke of stressgerelateerde klachten of zomaar lekker voor jezelf. Privé yogales particulier tarief (via factuur, exclusief BTW), 1 uur €65,00 , 75 minuten €72,50.

Life Coaching en burn-out coaching programma Adempauze

Life coaching, burn-out coaching verzorg ik in Abcoude/Amsterdam of desgewenst op lokatie (in Amsterdam/ het Gooi e.o.). Het burn-out programma Adempauze 1-op-1 of in een groep bij LeefYoga in Amsterdam. Mail of bel mij voor een intakegesprek.

Duurzaam energiek en passievol leven !

Coaching voor mens en organisatie

Particulieren: jouw investering in life coaching is afhankelijk van jouw coachingsvraag en het afgesproken traject. De investering in de intake van 1 uur bedraagt €75,00 voor 1 uur (particulier tarief, via factuur excl. BTW). Je zult in deze kernwens sessie ervaren dat door actieve aandacht naar jouzelf èn de deugdenreflectie bij jou duidelijke inzichten ontstaan. 1 losse vervolg coaching sessie bedraagt €87,50 per uur (particulier tarief is incl. BTW, via factuur excl. BTW).

Coaching tarieven zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van het traject en soort traject (lichaamswerk, coaching bij burn-out of life&soul coaching). Vraag om een individueel voorstel. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 10 sessies van 1 tot 1,5 uur per sessie. Vraag je werkgever om een bijdrage of investeer zelf in je eigen ontwikkeling! 

Werkgevers en bedrijven: lifestyle, burn-out en zielskwaliteiten coaching voor uw medewerker, stress preventie, vitaliteit, yoga en mindfulness/meditatie workshops: prijzen afhankelijk van afgesproken traject, aantal deelnemers en lokatie.
zielskwaliteiten keurmerk deugdenyoga burnout yoga coaching

Lisette van Offeren

Doude van Troostwijkstraat 23, 1391EP Abcoude

06-30072086

info@zielskwaliteiten.nl KvK 68057946

Vragen kun je hieronder stellen of liever: bel mij!

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht


Investering particuliere yoga

Een losse klassikale yogales van 75 minuten bedraagt € 14,00 (in Abcoude en Amsterdam).

Een 10-rittenkaart kost € 125,00 (11% korting), betaling in 1 keer, te besteden binnen 12 weken. Er wordt geen restitutie verleend in geval van voortijdige beëindiging. Bij vakantie van de docent worden de strippen op de kaart doorgeschoven. In de zomervakantie gelden aangepaste regels.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bedrijven en particulieren worden met het voorstel meegezonden.

Aansprakelijkheid : Zielskwaliteiten is niet aansprakelijk nog verantwoordelijk voor enig letsel, danwel voor (de gevolgen van) allergische reacties als gevolg van de verstrekking van hapjes en sapjes, tijdens en na yogalessen en yoga/sup workshops. Lichamelijke beperkingen en allergieën graag van tevoren bekend maken bij Zielskwaliteiten.

Bij coaching adviseert Zielskwaliteiten altijd een huisarts te consulteren voor een eventuele diagnose (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out of depressie).

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:

Zielskwaliteiten, gevestigd aan Doude van Troostwijkstraat 23, 1391 EP te Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenaar Lisette van Offeren is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Zielskwaliteiten en is te bereiken via info@zielskwaliteiten.nl of 06-30072086

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zielskwaliteiten verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via een contactformulier op de website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij noteren

Zielskwaliteiten noteert de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheidsaspecten. Deze informatie verstrek je tijdens de yoga of coachingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Zielskwaliteiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zielskwaliteiten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van eventuele nieuwsbrief (momenteel geen automatische online informatie)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om (yoga)training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Zielskwaliteiten neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zielskwaliteiten tussen zit. Zielskwaliteiten gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zielskwaliteiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven (momenteel geen automatische online informatie)
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 15 jaar;  Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt of die per mail als reminder “thuisopdrachten” worden aangeboden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zielskwaliteiten deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend, na jouw schriftelijke toestemming, verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een accountant, momenteel niet van toepassing), zullen wij een bewerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zielskwaliteiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zielskwaliteiten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Overigens zijn, behalve N.A.W. gegevens, verslagen niet digitaal opgeslagen maar worden schriftelijk vastgelegd tijdens het consult. Waarbij dient te worden opgemerkt dat client zelf zorgt voor verslaglegging i.c. huiswerkopdrachten. Soms geschiedt een reminder per mail.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zielskwaliteiten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zielskwaliteiten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zielskwaliteiten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zielskwaliteiten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder meer door deze website te voorzien van beveiliging te zien aan https:// Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan eerst contact op met ons via info@zielskwaliteiten.nl of bel Lisette 0630072086.

#burnout #burn_out #vitaliteit #zingeving #yoga #abcoude